Våra sponsorer

För Verdandi - den äldsta folkrörelsen i Sverige grundad 1896 och med totalt ca 17.000 medlemmar i Sverige -  innebär varje krona i sponsring ett stort ansvar.

Den får inte hamna fel och i orätta händer.

Varenda krona ska användas oavkortat till det ändamål den är avsedd för. Att på ett effektivt sätt bidraga till en samvaro för människor, som söker värme och kontakt. Det ska finnas rum för alla.  Alla - då menar vi att alla behövs oavsett religion, ras, ålder, sexuell läggning etc.  I våra lokaler träffas vi under de enklaste former t.ex på våra caféer och andra trevliga arrangemang.

Nedtill finner Du majoriteten av våra sponsorer, privatpersoner såväl som företag och institutioner.

                                                                      Företag och institutioner

 

                                                                      Övriga sponsorer

Till minnet av vännen Bengt Kinnmark, make till Ingrid Kinnmark, Göteborg.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)